Vítejte!

Vítejte na stránkách poskozenihornici.cz. Pokud jste se dostali až sem, asi vás nějakým způsobem zajímá tento problém, nebo jste přímo postiženi odebráním renty na základě tzv. "Všeobecné nemoci", nebo pobíráte rentu, ale krácení o minimální mzdu vám způsobuje finanční potíže.
 
Co je to renta?
 
Renta (ital. rendita,důchod) je obvykle pravidelný a stály příjem, který není platbou za některé plnění (zboží, práci apod.). Více viz. slovník cizích slov.

Kromě jiného se používá jako zkrácený název pro §370 Zákoníku práce: "Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti" nebo §371 ZP: "Náhrada na ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti".

 
Co chci?

Chci upozornit na dost velký sociální problém, kdy lidé po odpracovaní 15,20 i více let v hornictví, lidé, kterým je 50 a více let, se dostávají i na dno společnosti jen proto, že na základě zákona jsou - a teď se nebojím použít výraz OFICIÁLNĚ OKRÁDÁNI (od 1.1.2015 o 9 200,- měsíčně) nebo jim byla renta odebrána úplně.
Požádal jsem o pomoc Českou televizi a pokud nasbírám dostatek podnětů a lidí kteří jsou ochotni vystoupit, byť i anonymně, připravíme pořad, kde chceme na tento problém upozornit.
Neznám přesná čísla, kolika zdravotně postiženým horníkům je vyplácena renta ani kolik rent bylo odebráno na všeobecnou nemoc, ale je to určitě několik tisíc takto postižených lidí.
 
Koho se uvedený problém přímo netýká, ale zná ve svém okolí někoho, kdo je takto poškozen, řekněte mu, prosím, o našich stránkách.
Jestli chcete nějakým způsobem reagovat, tak na levé straně webových stránek otevřete Návštěvní knihu, kde můžete vkládat své názory.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one