Nová diskuze

Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "3964"
Tech 15000kc byl priklad...ted kdyz pujdu pracovat za minimalni mzdu...12200korun a skoncim ,tak mi uz budou porad brat 12200 a ne 8000 jako ted.takze ten zakon je na houby ....
chlapi nevěřte všemu!!!ted jsem mluvil s pani Bobkovou s kooperativy a řikala mi , ten novy zakon se vztahuje jen na lidi do roku2008,co dostali rentu ,,ja mam rentu od unora 2011 a na mne se to nevztahuje
tome ,zatím opravdu neplaš.je teprve 19 týho.novelizace platí od prvního.uvidíme co z koo.vypadne.
Tech 15000kc byl priklad...ted kdyz pujdu pracovat za minimalni mzdu...12200korun a skoncim ,tak mi uz budou porad brat 12200 a ne 8000 jako ted.takze ten zakon je na houby ....
chlapi nevěřte všemu!!!ted jsem mluvil s pani Bobkovou s kooperativy a řikala mi , ten novy zakon se vztahuje jen na lidi do roku2008,co dostali rentu ,,ja mam rentu od unora 2011 a na mne se to nevztahuje ,,,to znamena , že mi ted berou 8000kč a když pijdu do prace třeba za 15000kč a skonřim třeba za pul roku ,tak mi budou brat už pořad 15000kč !!! opravdu bacha !!! ptejte se přimo na kooperativě.
tak asi podstatná změna....
michal.už jsem to tu psal.pokud neznáš zákony a vyděláš si víc než minimálku tak jen dokazuješ že tvůj zdravotní stav ti dovoluje vydělávat víc než min.mzdu.nakonec tě za to potrestají.zároven ti berou možnost pracovat pro stát .tam mají tabulkové mzdy.tudíž víc než minku.další diskriminace.
byl jsem na motivační schůzce na úp.ani jeden cikán.proč strávají minimální mzdu pouze lidem po pracovním úrazu či chorobě z povolání???není to diskriminace???co jsme komu udělali že nás trestají .pokud je strávání min.mzdy motivační abychom chodili do práce proč takto nemotivují lidi kteří žijí ze sociálních dávek???
Čau taky mám jít na schůzku ,čeho se to týkalo nabízelí ti práci.
michal.já začínal informační.cca 1-1/2hod.potom snad budou i motivační.životopis,finanční gramotnost atd.mají málo lidí tak nás nahání.
ví někdo proč vlastně musíme chodit na úp??je šance že pokud bychom si platili sami zdravotní pojištění se úpéčka zbavit???
ZDUŘ!! Výdělkem dosahovaným po zjištění nemoci z povolání je myšlena pravě minímálka ,když si na ÚP.
díky za informaci
Strhávají mě danˇ,minimalní mzdu a jestě si mám platit soc. pojištění.Toto je potřeba změnit.Ty Zduř. luboš
Odpověď:Nejsi sám,dělají to všem na Ú.P.Nikdo tě nenutí si platit,asi máš oddělaných 35 roků,já nemám,do práce nemůžu,tak si to platím,dal jsem to tu pro info,a nějaký pan Luboš mně nemůže urazit.Čti zákony,za stěžování asi starobní důchod nedostanu,já aspoň myslím na zadní kolečka.Třeba si to někdo přečte.Můžeš rozjet kampaň ohledně sociálního pojištění,všichni budou rádi.Tvůj ZDUŘ!!!
Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná z důvodů:1) Vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci [§6 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.].

K přihlášce občan předloží potvrzení úřadu práce o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně období vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci. V případě podání přihlášky v průběhu vedení v evidenci, uvede občan do přihlášky pouze datum, od kterého se k pojištění přihlašuje. Po ukončení vedení v evidenci, je povinen podat do 8 dnů odhlášku z pojištění. K odhlášce je třeba předložit potvrzení úřadu práce o datu ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud se pojištěnec odhlašuje v době, kdy jeho vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dosud trvá, je třeba předložit potvrzení prokazující tuto skutečnost. Podává-li občan přihlášku k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění poté, kdy již skončilo období, kdy byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, uvede období, za které se přihlašuje k pojištění přímo do přihlášky a odhlášku již nepodává.
8) Dobrovolného pojištění – bez uvedení důvodu (§ 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.).

Pojištění mohou být účastny též osoby starší 18 let, které podaly přihlášku k účasti na dobrovolném pojištění, aniž splňují některou z podmínek uvedených výše pod body 1) až 7). Od 1. 2. 2018 je další podmínkou takovéto účasti na pojištění skutečnost, že doba účasti na českém důchodovém pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti [§ 11 odst. 1 písm. a) a § 13 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.] získaná přede dnem této přihlášky trvala aspoň 1 rok. Podmínka trvání doby důchodového pojištění v rozsahu aspoň 1 roku stanovená v § 6 odst. 2 větě první zákona č. 155/1995 Sb., se považuje za splněnou, pokud účast na důchodovém pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. vznikla před 1. 2. 2018 a bez přerušení trvá i po tomto dni a přihláška k této účasti byla podána před 1.2.2018.

Účast na pojištění je však v takovém případě možná v rozsahu nejvýše 15 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem.

Pokud uplyne patnáctileté období a občan nepodá odhlášku z pojištění, končí účast na pojištění uplynutím posledního dne tohoto období. Pojistné zaplacené po ukončení pojištění se vrací jako přeplatek na pojistném.ZDUŘ!!!

Strhávají mě danˇ,minimalní mzdu a jestě si mám platit soc. pojištění.Toto je potřeba změnit.Ty Zduř. luboš
Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí. Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 %.

Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2018 činí 28% z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2018, tedy 2 099 Kč.
https://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobrovolna.htm
A co socialní pojišteni.
19.10.2018 10:57:40
milan_cibula
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one