Nová diskuze

Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "1453"
Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění hrazeného v roce 2021 činí 28% z částky 8861 kč t.j. 2482 kč.
ZDRAVÍ ČUMPELÍK ORIGINÁL!!!
A proč ne ?
Netvrdím že to musí být horník. Jsou taky jiné profese , tak jsem to myslel.
Tady čtu že jsou nějaké změny , tak jsem se kouknul na novelu a zase vyšel ještě větší paskvil který mne absolutně nemotivuje nastoupit do práce přijít o rentu i když malou ,ale pořád lepší než být propuštěn z práce a být nemocen a brát velký kulový protože dosažení výdělek byl větší než mám rentu.Kde je zase chyba? A na pracáku je napaří minimální aktuální a mám taky prd.Pro mne naprosto žádná změna!!
zlatí komouší,ted co je to je humus nehorázný
Za komunistů si musel držet pusu . Teď nemusíš , ale stejně ta cenzura tu je jak napsal ten annonym v tom mu dám za pravdu , ale jiné podobě naší redaktoři novin velmi dokonale se přizpůsoblií
západnímuu stylu publikace. ( Sestřihanim) A TV není na tom o moc lépe.
Mám dotaz najde se někdo který umí psát Německy?
Polib si neco ! Kdyz jsi to nepochopi prvopocatku , tim to pro mne konci . Necekej odezvu a nesnaz se ani o ni , pripadne znovu neco psat.
Tebe nejde pochopit exote, vyjadřuj se srozumitelně a bude tady klid
Zdravím Vás chlapi rentiery , předpokládám viz názvu asi především bývalé horníky. Jsem rentierem od jara ,váhal jsem dlouho zda - li bych měl ještě položit tento níže uvedený dotaz ale chtěl bych to prostě vědět nedá mi to.
Měl jsem firemního lékaře ordinaci měl ve správní budově areálu firmy. Několikrat za ty roky na pracovištích byly kontroly na hluk , prach , tepelnou a fyzickou zátěž. Původní lékařka která odešla před 5lety do důchodu když přišlo na nějaké to měření cca tak hodinku byla přítomna a zajímala se. Nová doktorka ktera po ní přišla nevystrčla nos z ordinace a dodnes tak pořád činí co mám info od bývalých spolupracovníků . Otázka } je tu nějaký závazný předpis , vyhláška nebo snad zákon přikazující lékaři být přítomen , nebo je to jeho vlastní vůle dobrovolnosti ? Můj názor možná se mýlím každý lékař by měl znáti v jakých podmínkách a jakou práci vzhledem k daným ať již fyzických , zdravotních ten zaměstnanec vykonává práci . Pro toho doktora by to mělo býti nějaké takové vodítko pro případné další uchazeče pro dané zaměstnání ( vstupní prohlídky) . Zná někdo odpověď ? Díky předem taktéž za případné názory na danou věc.
Tento týden dělala khs měření na fizickou zátěž ve skladu a měření bylo naplánováno na den kdy se zastavili 70 zakázky a plus se zastavili schválně výdej těžkých věcí a na druhý den se vše rozjelo a higiena včudu!!!! Takhle se to dělá, každá druhá žena je totiž na nemocenské z odvařenima rukama!
Takové obdobné podvody se děly a konají dodnes i u nás. ( někdo dodává avízo dopředu ). Pak je um prokázat zaměstnavateli přímo u něj vzniklou nemoc z povolání. Šumperk
minimální mzdy podle § 271b odst. 3 věta první za středníkem zákoníku práce.
Oprava / anonym z 15:07:26 pak už časy sedí.
Ach jo.....
ustanovení § 271b odst. 3 věty druhé, což znamená, že náhrada přísluší poškozenému zaměstnanci ve stejné výši, kterou pobíral před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání.
Pokud se Vám jedná o novelu předmětného ustanovení zákoníku práce, která platí od 30. července 2020 (zákon č. 285/2020 Sb.), pak je třeba uvést, že ta se týká případů, kdy byla poškozenému zaměstnanci v době vedení evidence uchazečů o zaměstnání poskytována náhrada za ztrátu na výdělku ve výši, kterou pobíral před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, tedy se zohledněním tzv. stop výdělku a tento stop výdělek se mu před předmětnou novelou zákoníku práce podle soudní judikatury zohledňoval i po skončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. V některých případech, kdy po skončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání pak zaměstnanec začal pracovat a dosahoval nižší výdělek, než který se mu zohledňoval v době evidence, byl mu přesto zohledňován výdělek vyšší, což způsobovalo poskytování nižší náhrady za ztrátu na výdělku. Aby k těmto situacím nedocházelo, byla přijata výše uvedená novela předmětného ustanovení tak, že nově se v uvedených případech náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti počítá z výdělku, kterého zaměstnanec skutečně dosahuje. Výše uvedená novela předmětného ustanovení zákoníku práce, která byla přijata na základě poslaneckého návrhu, se tedy podle našeho názoru dotýká pouze případů, kdy zaměstnanci byla v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnaní poskytována náhrada za ztrátu na výdělku ve výši, kterou pobíral před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, tzn. ve výši tzv. stop výdělku, tedy podle § 271b odst. 3 věta druhá zákoníku práce, nikoliv toho zaměstnance, který v době evidence uchazečů o zaměstnání pobíral náhradu za ztrátu na výdělku se započítávání
je veden jako uchazeč o zaměstnání podle toho, zda zaměstnanec před tím, než se uchazečem o zaměstnání stal, náhradu za ztrátu na výdělku již pobíral, nebo nepobíral. Podle § 271b odst. 3 věty druhé platí, že pobíral-li zaměstnanec náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo
právo za trvání pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Podle věty první za středníkem platí, že pokud náhradu za ztrátu na výdělku před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání nepobíral, považuje se za dosahovaný výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Uvedené ustanovení je třeba pojímat v kontextu obou vět, což znamená, že pokud zaměstnanec již jednou náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti pobíral, pak z důvodu aplikace věty druhé je nutno při první, druhé a další evidenci uchazeče o zaměstnání, poskytovat náhradu za ztrátu na výdělku ve výši, kterou poškozený zaměstnanec pobíral před tím než se uchazečem poprvé, podruhé nebo potřetí stal, tzv. stop rentu. Výše této stop renty bude v zásadě odvozena vždy od výše náhrady za ztrátu na výdělku poskytované před tou kterou evidencí uchazečů o zaměstnání. Slovo „první“ evidence uchazeče o zaměstnání nelze chápat jinak než tak, že jde skutečně pouze o první evidenci uchazeče o zaměstnání, při které se za dosahovaný výdělek považuje výše minimální mzdy. Při dalších evidencích, mezi nimiž zaměstnanec pracuje a dosahuje určitý výdělek, který je rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, kterou také pobírá, přichází tedy v úvahu aplikace ust
Dostal jsem odpověd...Otázka na MPSV ministryni Janě Maláčové a by podrobně vysvětlila znění k novele Zákoníku Práce 1.10.2018 První Evidence na Úřade Práce jak to má být v praxi,,, 30.7.2020 to se zrušil STOP VÝDĚLEK jak to má být v praxi.
Věc:
k Vašemu dopisu ve věci postupu pojišťoven při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti příslušející z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání sdělujeme:
Ministerstvo práce a sociálních věcí není právními předpisy zmocněno ke kontrole pojišťoven, které realizují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, neboť není jejich zřizovatelem a ani nad nimi nevykonává dozor. Nelze se proto vyjádřit k tomu, jakým způsobem realizují platnou právní úpravu, resp. přijetí její případné úpravy. Z tohoto důvodu lze jen konstatovat, že odpovědný subjekt musí při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vycházet z platné právní úpravy, případě judikatury, která byla již k této problematice vydána. V případě nejednotného názoru na některé případy, bude třeba vyčkat, až v konkrétní věci pravomocně rozhodne soud. Pro Vaši informaci lze uvést, že obě novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, týkající se výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku u uchazečů o zaměstnání, o kterých se ve svém dopise zmiňujete, byly přijaty na základě poslaneckých návrhů, tudíž k jejich aplikaci můžeme vyslovit pouze právní názor.
Pokud se jedná o zákon č. 181/2018 Sb., je třeba právní úpravu přijatou tímto zákonem posuzovat v kontextu celého ustanovení § 271b odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb. Uvedené ustanovení upravuje dva způsoby výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti zaměstnance, který nepracuje a
Vyborne Pepiku podstatne a vystizne dobre napsano cos tu vse k te novele zatim dal , to nemelo chybu .
# Karol #
Anonyme s pozaviranim souhlas + nahrada skody nam Doplnim jen bohuzel Cesko je Cesko a Slovensko je Slovensko navic by se musel pro ne extra postavit novy kreminal minimalne velikosti Hermanic.
zdravím,chystá se duchodová reforma, co včil? budou platit hornické odchody do důchodu nebo to zruší?
Ok nechci nic popírat ale mohlo by to mít pozitivní dopad pro ty co jsou na up a chybí jim roky, všude v Evropě stačí mít odpracováno respektive zaplaceno 15 až 25 let. Je to jen úvaha vše se může za půl roku změnit
No pravě pracak a dohody do 10 tisic. Ja stejně už tak předpokladam že polistopadova generace pracujicich nesplni podminku toho socialniho pojisteni viz. hodně je druhu uvazku že zaměstnavatel ti neodvede a plat si ho sam . A kolik mladych lidi si to plati ? Vidi jen v nich součastnost Někteři a je jich dost neuvažuji x let do budoucnosti.Předpokladam že je to jen strašak že tu v budoucnosti nebude v kase na duchody , ale bude hodně lidi totiž nesplni tu podminku social.pojisteni.
Jednoduchý příklad:

Průměrný výdělek poškozeného, například vysoce kvalifikovaného dělníka, před jeho pracovním úrazem činil 26 000 Kč.

Po úrazu, kdy už pracuje jen jako vrátný, 16 000 Kč. (Pro zjednodušení uvažujeme, že jeho mzda zůstává na stejné úrovni, že mu zaměstnavatel nepřidal.) Náhrada za ztrátu na výdělku proto činí 10 000 Kč.

Jestliže je předepsána valorizace náhrady za ztrátu na výdělku ve výši 7,1 %, pak se (fiktivní) průměrný výdělek 26 000 Kč zvýší na 27 846 Kč, a proto i vyplácená náhrada na 11 846 Kč. (Kdyby se předepsaným procentem valorizace navyšovala přímo náhrada, zvýšila by se jen na 10 710 Kč.
Tak sorry místo slova JE mělo být BUDE... ? Promiň . V návaznosti na na tu novelu.
A dík za přijatelné upozornění , nebývá to tu zvykem.
08.05.2021 13:15:30
milan_cibula
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one