Nová diskuze

Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "7527"
Přepočítává se původní průměrný výdělek, ne samotná renta
Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady se nově při aktuální valorizaci od 1. ledna 2021 upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se zvyšuje o 7,1 %. Zdůrazněme pro správný matematický postup, že příslušnou procentní sazbou se zvyšuje rozhodný průměrný výdělek, nikoliv samotná náhrada!

Za základ výpočtu se bere průměrný výdělek před vznikem škody, který byl v převážné většině případů již dříve valorizován. Výpočet každé náhrady se musí důsledně provést od okamžiku vzniku škody, tedy vzniku nároku na náhradu, neboť jednotlivé valorizace na sebe navazují, a proto jedna případná nepřesnost působí řetězově na výpočet ostatních – navazujících.
Přebírání z měšce . Ale praxe je je zcela odlišná. Články v mesci co jsou popisovane každoročně s valorizaci jsou polopravdy.
pokračování dotazu 1 Vyjádření Kooperativy:
v souvislosti s nemoci z povolání, která byla zjištěna dne 8.11.2019 - poškozený xxx Vám sdělujeme že po prošetření všech okolností týkajících se uznání nároku poškozeného na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle ustanovení zákoníku práce na tuto náhradu poškozenému zatím nárok nevzniká.
Podle ustanovení zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost nahradit zaměstnanci škodu vzniklou nemocí z povolání jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.
Ke vzniku povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu způsobenou nemocí z povolání musí být splněny vždy tři předpoklady, a to zjištění nemoci z povolání, škoda na straně zaměstnance a příčinná souvislost mezi zjištěnou nemocí z povolání a vznikem škody. Z uvedeného vyplývá, že škoda musí být přímím následkem existence příčiny zjištěné nemoci z povolání, bez ní by následek vůbec nenastal. Odpovědnostní vztah existuje, pokud jsou splněny všechny předpoklady povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu způsobenou nemocí z povolání.
Z obdržených dokladů jsme zjistili, že u Vás - jako odpovědné organizace - byl pracovní poměr s poškozeným ukončen uplynutím doby určité a dle vašeho sdělení by dál nebyl prodloužen. U následujícího zaměstnavatele - byl pracovní poměr ukončen ve zkušební době ještě před vystavením posudku o zjištění nemoci z povolání.
Vzhledem k těmto okolnostem nebyly splněny všechny předpoklady pro přiznání nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle ustanovení zákoníku práce, nevznikla totiž škoda na straně zaměstnance v souvislosti s nemocí z povolání, proto nárok na uvedenou náhradu nevzniká.
V případě že by souvislost se zjištěnou nemocí z povolání ze dne 8.11.2019 do
https://www.odbory.info/obsah/5/odskodneni-za-pracovni-uraz-se-zvysi-mysli-i-na-vic-pozustal/266769
https://www.odbory.info/obsah/5/odskodneni-za-pracovni-uraz-se-zvysi-mysli-i-na-vic-pozustal/266769
jednání vlády 30. listopadu 2020

2. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čj. 1414/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čj. 1398/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.
Dobrý den všem. Chtěl bych se zeptat na názor a Vaši zkušenost co už tím vším ohledně renty prošly. Jmenuji se Karel a na šachtách jsem pracoval od vyučení v roce 1985. Nejprve u OKD pak VOKD a na konec u soukromé hornické firmy (kdy majitel má dvě v podstatě jedna a ta samá firma a co tři roky převádí lidí z jedné do druhé - nedává tak smlouvy na neurčito).
U této soukromé firmy to chodí tak, že Vám dají smlouvu maximálně 3 roky a pak s Vámi sepíšou u druhé firmy smlouvu zase na maximálně 3 roky a tak stále dokola. Možná že znáte a víte o čem píšu. Takovéto přehazování bez smlouvy na neurčito.
V říjnu 2019 mi diagnostikovali „ohrožení nemocí z povolání karpální tunely“ v posledním měsíci u této prvé soukromé firmy při vstupní prohlídce do přechodu do druhé firmy tohoto zaměstnavatele. Zaměstnavatel tak už věděl že mám nález a dal mi novou smlouvu u druhé firmy na půl roku se zkušební dobou 3 měsíců. Nemoc se potvrdila na OCHP a KHS Ostrava vyvolala jednání a šetření o čemž informovala mého zaměstnavatele 1 den před koncem zkušební doby (z důvodu dohodnutí data šetření). Zaměstnavatel mi tak dal výpověď ve zkušební době (poslední den zkušební doby), jenže já už v ten den marodil na nemoc z povolání. Takže mi novou výpověď zaslal o 15 dní později v době nemocenské 19.2.2020 (to je v pořádku). Na základě šetření KHS Ostrava a OCHP Karviná jsem obdržel k 2.4.2020 rozhodnutí o přiznání nemoci z povolání.
Marodil jsem až do poloviny května 2020. Dosud Úřad práce (pobírám podporu v nezaměstnanosti). Kooperativa mi na tomto základě nemocenské vyplatila dorovnání do výdělku. Na OCHP Karviná jsem obdržel posudek na společenské uplatnění a předal jej zaměstnavateli (přes svého právníka spolu se žádostí o rentu). Rentu mi pojišťovna Kooperativa odmítla plnit se zdůvodněním v tomto dopise,že:

Vážení,

v souvislosti s nemoci
pokračování 2:v souvislosti s nemoci z povolání, která byla zjištěna dne 8.11.2019 - poškozený xxx Vám sdělujeme že po prošetření všech okolností týkajících se uznání nároku poškozeného na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle ustanovení zákoníku práce na tuto náhradu poškozenému zatím nárok nevzniká.
Podle ustanovení zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost nahradit zaměstnanci škodu vzniklou nemocí z povolání jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.
Ke vzniku povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu způsobenou nemocí z povolání musí být splněny vždy tři předpoklady, a to zjištění nemoci z povolání, škoda na straně zaměstnance a příčinná souvislost mezi zjištěnou nemocí z povolání a vznikem škody. Z uvedeného vyplývá, že škoda musí být přímím následkem existence příčiny zjištěné nemoci z povolání, bez ní by následek vůbec nenastal. Odpovědnostní vztah existuje, pokud jsou splněny všechny předpoklady povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu způsobenou nemocí z povolání.
Z obdržených dokladů jsme zjistili, že u Vás - jako odpovědné organizace - byl pracovní poměr s poškozeným ukončen uplynutím doby určité a dle vašeho sdělení by dál nebyl prodloužen. U následujícího zaměstnavatele - byl pracovní poměr ukončen ve zkušební době ještě před vystavením posudku o zjištění nemoci z povolání.
Vzhledem k těmto okolnostem nebyly splněny všechny předpoklady pro přiznání nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle ustanovení zákoníku práce, nevznikla totiž škoda na straně zaměstnance v souvislosti s nemocí z povolání, proto nárok na uvedenou náhradu nevzniká.
V případě že by souvislost se zjištěnou nemocí z povolání ze dne 8.11.2019 došlo u poškozeného v budoucnu k p
pokračování3: k poklesu výdělku, může mu vzniknout nový nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.
Tím že nyní nevznikl nárok na výplatu náhrady dle ustanovení zákoníku práce, není dotčen případný nárok poškozeného na odškodnění ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti dle ustanovení zákoníku práce v souvislosti se zjištěnou nemocí z povolání ze dne 8.11.2019

Informujte o této skutečnosti poškozeného.

To by se ale pak mohl každý zaměstnavatel vyvinit jednoduše tak jako tato firma neustálým přehazováním z jedné firmy do druhé. A u každé prodlužování i 5x po 6 měsících. Co tedy s tímto jak tomu rozumět a mám do toho jít (soudně). Přece pokud mám nemoc z povolání - měl bych mít nárok na rentu (a je jedno zda jsem na pracáku)?! Nebo ne? Budu rád i za případnou soukromou zprávu na UK1.renta@email.cz ... Dík za názory.

RENTA = PŘÍJEM PŘED ÚJMOU ZDRAVÍ – (ZAJIŠTĚNÝ PŘÍJEM Z NABÍDNUTÉ, ALE ODMÍTNUTÉ PRÁCE + INVALIDNÍ DŮCHOD)

RENTA = PŘÍJEM PŘED ÚJMOU NA ZDRAVÍ – (PŘÍJEM OPOMENUTÝ + INVALIDNÍ DŮCHOD)
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ve výši uvedené v § 271b odst. 3 věty druhé ZP, tedy po odečtení výdělku dosahovaného v novém zaměstnání po úrazu, a nikoliv s odečtením (jen) minimální mzdy (což by bylo pro zaměstnance zásadně výhodnější, protože minimální mzdu pobírají jen nejhůře odměňované profese a nikde není řečeno, že i zdravotně poškozený zaměstnanec musí nutně skončit v nejhůře odměňované profesi. Pokud najde pracovní uplatnění, obvykle skončí jen v hůře odměňované profesi), náleží poškozenému zaměstnanci také tehdy, jestliže mu nárok na tuto náhradu vznikl, avšak z různých důvodů náhradu "nepobíral", protože si o ni třeba nepožádal, ač mohl, a posléze se stal uchazečem o zaměstnání, vyložil Nejvyšší soud ČR v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 2086/2018, ze dne 15. 8. 2018. Ovšem zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit k práci, která mu byla zajištěna zaměstnavatelem, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku pouze ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci, která mu byla zajištěna. Zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí škodu do výše částky, kterou si zaměstnanec bez vážných důvodů opomenul vydělat.

V takových případech se postupuje podle těchto zjednodušeně vyjádřených rovnic:
Kolik dostanete, když jste v evidenci uchazečů o zaměstnání

Za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se (dle § 271b odst. 3 věty první zákoníku práce ZP) v takovém případě, je-li poškozený zaměstnanec veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, považuje výdělek ve výši minimální mzdy, a to ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání (nikoliv ve výši aktuální, průběžně valorizované minimální mzdy, takže se náhrada v souvislosti s navýšením minimální mzdy nesnižuje).

Pobíral-li ovšem zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada (podle § 271b odst. 3 věty druhé ZP) po dobu zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
https://www.mesec.cz/clanky/znicil-vam-pracovni-uraz-zdravi-od-1-ledna-2021-dostanete-vic-penez/?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz&fbclid=IwAR2udPbU4iP-v0nx-f4F0K3KW0mNObPYRvHkdAI1wwZ89KEIPV31xp_QtMY
08.05.2021 13:15:30
milan_cibula
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one