Nová diskuze

Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "1305"
Zajdi si na E55,tam ti okroužkují ptáka!!!
ROČNÍ ZDRAVOTNÍ OSVĚDČENÍ PŘÍJEMCE NÁHRADY ZA ZTRÁTU
NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
(vyplní praktický registrující lékař – prosíme kroužkovat!)

Jméno a příjmení:
RČ:

Adresa:


Současné zdravotní poškození, které je přímým následkem nemoci z povolání nebo pracovního úrazu, trvá i nadále a neumožňuje poškozenému pracovat v původním pracovním zařazení.
ANO NE
Poškozený poté utrpěl nepracovní úraz, nebo onemocněl chronickou obecnou chorobou, která nemá souvislost s nemocí z povolání, nebo pracovním úrazem.
ANO NE
Pokud ANO, zakroužkujte, prosím, vzniklé chronické obecné onemocnění:
(Sdělení údajů pod čísly 1-10 je dobrovolné a lékař je vyznačí jen se souhlasem poškozeného)
1 – zhoubné nádorové onemocnění
2 – onemocnění periferního či centrálního nervového systému
3 – onemocnění zažívacího traktu
4 – závažné psychiatrické onemocnění
5 – revmatické, nebo arthrotické kloubní onemocnění závažnějšího charakteru
6 – páteřní syndrom s nebo bez kořenového dráždění
7 – ischemická nemoc srdeční
8 – hypertenzní nemoc stupně ….
9 – onemocnění plic nebo průdušek
10 – jiné onemocnění

Toto onemocnění by jmenovaného z výkonu v jeho původním pracovním zařazení (nehledě k nemoci z povolání nebo pracovnímu úrazu).

VYŘAZOVALO NEVYŘAZOVALO

datum


Razítko a podpis praktického lékaře,
potvrzující pravdivost údajů


Toto osvědčení má platnost 1 rok.
Kdybych nastoupil na PP zkrácený, 20,00 h /týd. tak by mi taky strhávaly aktuální min.mzdu?
pokud ti napíše že můžeš makat jen 12 hodin,tak ti vezmou jeden a půl minimálky.
Díky moc. Tak to se i tak nevyplatí při dnešní min. a případného hrubého příjmu na zkrácený PP.
( mám min. z 2012 )
Vím že je to § 262/u,dávám to tu aby lidi četli i souvislosti,a nevím proč by měl někomu psát,jak máme zestárnout,všeobecka hrozí každému,napiš si tam sám,volil si?Tak si nestěžuj.Končím s tímto spolkem,komu není rady,tomu není pomoci a za dobrotu na žebrotu.
neodcházej budeš tu chybět...…..mimochodem je to 261/u
Hahaha,trapné,chuj s ním!!!
6.4 příjemci náhrad předkládají plátci průběžně doklady ovlivňující trvání nároku a výši renty
 doklad o přiznané invaliditě prvního, druhého případně třetího stupně,
 valorizační důchodové výměry,
 doklad o odejmutí invalidity prvního, druhého případně třetího stupně z ČSSZ,
 potvrzení OSSZ případně kopie zprávy z jednání posudkové komise o skutečnosti, že přiznaný stupeň invalidity je v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,
 pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti včetně jejich dodatků,
 doklad o ukončení každého pracovního poměru a o jeho důvodech,
 podnikatelé (OSVČ) mají za povinnost 1x ročně předkládat kopii daňového přiznání registrovaného při odevzdání finančnímu úřadu,
 potvrzení ošetřujícího lékaře případně odborného lékaře, že poživatel může pracovat z titulu poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání jen na zkrácenou pracovní dobu;
potvrzení ošetřujícího lékaře případně odborného lékaře, že poživatel může pracovat z titulu poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání jen na zkrácenou pracovní dobu
No a co s tím?
par zák.práce262/u
Úryvek:
15. Zaměstnavatel mi poskytoval rentu několik let. Minulý měsíc mi ji však přestal vyplácet z důvodu tzv. změny poměrů. Jaká změna, když moje zdravotní potíže po pracovním úrazu či nemoci z povolání přetrvávají?
Je třeba říci, že v žádném případě nejsou zpochybňovány Vaše dlouhodobé zdravotní obtíže. Nicméně trvání nároku na rentu je do budoucna podmíněno tím, že u poškozeného zaměstnance přetrvávají zdravotní obtíže jako následek pracovního úrazu či nemoci z povolání. Zaměstnanec totiž může v mezidobí onemocnět jiným onemocněním, které nesouvisí s úrazem či nemocí z povolání, ale samo o sobě vylučuje nebo omezuje výdělečnou činnost. Mluvíme o tzv. obecném onemocnění. Pokud se v důsledku tohoto nového obecného onemocnění změní pracovní způsobilost zaměstnance k výkonu profese, bývá tato skutečnost hodnocena na základě aktuálního lékařského posudku jako změna poměrů na straně zaměstnance. Zaměstnanec přestal být způsobilý vykonávat danou profesi právě z důvodu obecného onemocnění, tzn., práci by nadále již nemohl vykonávat, i kdyby se mu pracovní úraz nestal anebo by nemocí z povolání neonemocněl. Zákoník práce stanoví, že pokud dojde k podstatným změnám poměrů na straně poškozeného zaměstnance, mohou se obě strany (tzn. jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec) domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností.smiley
https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace/pracovni-urazy-a-nemoci-z-povolani/
Zase něco na čtení-užitečné.
tam se pouze dozvíš že plátce renty má na všechno právo ,včetně lustrování zdravotní karty a odebírání rent na obecnou chorobu.zastání žádné.napiš jim a zeptej se jak máme zestárnout a nedostat obecnou chorobu.
Chceš půjčit kapesník?
někdo se tu před časem ptal jestli známe někoho komu vzali rentu na obecku.dnes jsem potkal kolegu z uranových dolů.je mu padesát dva a před rokem dostal diabeticky šok .probudil se v nemocnici a z té se mu tato informace přesunula do zdravotní katry s tím že má diabetes třetího stupně/píchá si/...….kde má rentu už pochopíte.
stále tu pokládám otázku jak máme zestárnout a nedostat obecnou chorobu.
Kde si k tomu přišel?Vždyť to by bylo ještě větší zlo než všeobecka,chorobu ti můžou oduznat už teď,vyhláška č. 104/2012 Sb.A jestli spoléháte na ůrazy,kolik lidí mělo těžký ůraz,který by se nezlepšil,hodně málo,a invalidní důchody berou,a né že ti ho dají,a hlavně tu nepiš,že se z anonymama nebavíte,už je zo ubohé.
michal.juro možná by jsi mohl napsat jaký NOVÝ NÁVRH????
6.5 plátcům náhrad provést přezkoumání zdravotního stavu poživatelů náhrad následovně:


6.5.1. Plátce náhrady zašle s průvodním dopisem podepsaným pověřeným zaměstnancem nejpozději do 30. září 2011 a dále každý následující rok poživateli náhrady formulář „Roční zdravotní osvědčení příjemce náhrady za ztrátu na výdělku“, který je přílohou tohoto pokynu, s výzvou, aby tento formulář po potvrzení ošetřujícím lékařem do 30. listopadu 2011 vrátil a dále každý následující rok.

Současně plátce náhrady dle bodu 6.5.1 v průvodním dopise upozorní, že nebude-li tento formulář ve stanoveném termínu doložen, bude výplata náhrady za ztrátu na výdělku dočasně, do vyřešení, zastavena.
16.12.2018 21:32:52
milan_cibula
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one