Odpověď na otevřený dopis

Vážený pane Cibuľo,

     Kancelář veřejného ochránce práv obdržela Váš  emailový podnět týkající se problematiky odškodňování nemocí z povolání a pracovních úrazů, zejména pak nespravedlivé odečítání fiktivního příjmu ve výši minimální mzdy, pokud je poškozená osoba vedena v evidenci úřadu práce.  

    Dovolte mi, abych Vás s ohledem na obsah Vašeho podnětu  informovala o tom, že na základě zákona č.349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, v platném znění,  nespadá  otázka konkrétního odškodnění nemocí z povolání do působnosti ochránce, tzn. že ochránkyně  tyto případy  individuálně neřeší,  neboť v nich nejde opochybení v postupu úřadu státní správy, jejichž činnost je ochránce oprávněn šetřit . Odškodnění nemoci z povolání či pracovního úrazu představuje totiž soukromoprávní nárok zaměstnance vůči zaměstnavateli, který není v postavení správního úřadu.  Pro bližší seznámení se s činností  ochránce Vám zasílám leták  „Jak se obracet na veřejného ochránce práv“.  

     Podrobnější odpověď na Váš podnět Vám bude zaslána v nejbližší době. Vzhledem však k tomu, že jste v podnětu zmínil „konzultační“ den ochránkyně Mgr. Anny Šabatové v Ostravě, který se měl konat dne 12. 11. 2014, a nakonec byl přesunut,  dovolím si Vás v této souvislosti informovat, že ochránkyně v rámci akce „Zajímáte nás“ navštíví Krajský úřad v Ostravě zítra, tzn. dne 4. prosince 2014, kdy v 11.hod proběhne v prostorách krajského úřadu její oficiální představení a přivítání. Současně bude v těchto prostorách otevřen informační stánek, v němž budou pověření právníci Kanceláře veřejného ochránce práv po celý den informovat občany o kompetencích ochránkyně a přijímat podněty k šetření.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one