Otevřený dopis

Věc:  Otevřený dopis pro paní Mgr.  Annu Šabatovou, Ph.D. , ombudsmanku ČR a paní Mgr. Michaelu Marksovou-Tominovou, ministryni práce a sociálních věcí
 
Vážená paní ombudsmanko, vážená paní ministryně,
 
obracím se na Vás jednak v reakci na článek v novinách "Práce a sociální politika" ze dne 10.10.2014, který hovoří o problému zaměstnávání generace 50+, dále taky jako osoba postižena pracovním úrazem, kdy pobírám rentu, ale na základě § 371 ZP odst. 3 je mi renta krácena o minimální mzdu. Renta mi byla přiznána v roce 2012 po pracovním úraze z roku 2009. Za ty tři roky, kdy jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání, jsem zjistil, že tady existuje velký sociální problém, o kterém se možná ví, ale nemluví. Navíc mnoho postižených se o tom mluvit stydí, protože se tím, kdy jim je renta krácena, případně byla odebrána pro tzv. "Všeobecnou nemoc", dostali až na hranici chudoby. Ocitají se tak v produktivním věku 40-50 let, kdy po celou dobu řádně pracovali (platili nájmy, dětem studia, hypotéku atd.) a najednou nejsou schopni dostát svým závazkům.
Chci poukázat na rozdíl mezi poškozenými (ať úrazem nebo nemocí  z povolání) před rokem 1993 a po roce 1993 (změna v ZP a to právě pro znění § 371 ZP odst.3)!  Zdá se mi to velmi diskriminační. Navíc žijeme v neustálém strachu, že nám může být renta kdykoli odebrána pro tzv. "Všeobecnou nemoc", jako jsou diabetes, vysoký krevní tlak apod. Případně jiný úraz s trvalými následky. Je to problém který postihuje NĚKOLIK TISÍC lidí v České republice. Na ÚP k nám přistupují stylem: “Vy máte rentu, jste vlastně zabezpečení a přednost mají dlouhodobě nezaměstnaní...“. Následkem toho pak spousta lidí kvůli finančním problémům přijímá i práce pro ně nedůstojné, nebo i ty, které by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vůbec neměli vykonávat.
Toto vše je pouze část problémů, kterým musíme čelit, a na které jsem chtěl upozornit. Věřím, že z pozic ministryně práce a sociálních věcí a ochránkyně lidských práv se na tento problém zaměříte, a v co možná nejbližší době pomůžete k nápravě a zmírnění následků vyvolaných § 371 ZP odst.3.
Další informace jsem ochoten poskytnout paní Mgr. Šabatové na konzultačním dni v Ostravě dne 12.11.2014, kdy doufám bude prostor pro diskuzi.

S pozdravem,
Milan Cibuľa
F.S.Tůmy 1237
Orlová-Lutyně

735 14
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one